Mijn Belastingen

Mijn Belastingen

Op Mijn Belastingen kunt u:
- Belastingaanslagen betalen
- Automatische incasso regelen
- Bezwaar indienen
- Kwijtschelding aanvragen
- Betalingsregeling aanvragen
- Aangifte doen

Op Mijn Belastingen kunt u ook uw aanslagen inzien en uw gegevens wijzigen.

U kunt alleen inloggen op Mijn Belastingen, als er een belastingaanslag van de gemeente Amsterdam op uw naam staat. Of als u een uitnodiging heeft gehad om aangifte te doen.

Inloggen met DigiD

Bent u particulier of eigenaar van een eenmanszaak? Dan kunt u inloggen met DigiD.
Kijk op www.digid.nl voor meer informatie.

Voor bedrijven

Bedrijven kunnen inloggen met eHerkenning minimaal niveau 3.
U kunt nog niet inloggen met een eHerkenning Ketenmachtiging. We verwachten dit in de loop van 2023 mogelijk te maken.
Kijk op www.eherkenning.nl voor meer informatie.